Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2015

9513 d2c5
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viamissmaya missmaya

June 19 2015

heartofwinter
BOJĘ SIĘ, ŻE WSZYSTKIM WYJDZIE ŻYCIE, A MI NIE
heartofwinter
0866 5ceb
Reposted frommartynkowa martynkowa viaxannabelle xannabelle
heartofwinter
Trudno jest odejść. Nawet, jeśli wiesz, że to odpowiednie.
Reposted frombanshe banshe viastrangeme strangeme

June 15 2015

heartofwinter
1054 e5c1
Reposted fromscorpix scorpix viastrangeme strangeme
heartofwinter
I "co nie zabije to wzmocni", to nieprawda. Co nie zabije, to nie zabije, wcale nie musi wzmacniać. Potrafi sponiewierać i zostać na całe życie.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfinch finch viastrangeme strangeme
heartofwinter
heartofwinter
Na zawsze już będę nosił te ranę, z którą można żyć, ale która jest tak głęboka, że nigdy się nie zabliźni i po wielu latach będzie bolała tak samo, jak pierwszego dnia.
— Vincent van Gogh, Listy do brata

June 14 2015

heartofwinter
2600 c918 500
heartofwinter
9806 2863
Reposted fromsaku saku viaxannabelle xannabelle

June 11 2015

9478 c95e 500
Reposted fromnervousdean nervousdean

June 06 2015

heartofwinter
7859 8aa5 500
Reposted frommartjestsuper martjestsuper
heartofwinter
7332 9f8c
Reposted fromscorpix scorpix

June 05 2015

heartofwinter
8572 40ee
Reposted fromaammaazing aammaazing viabzdura bzdura
heartofwinter
4172 737a 500
Reposted frommisza misza viabzdura bzdura
heartofwinter
5386 bfca 500
Reposted frommatwin matwin viabzdura bzdura
heartofwinter
0671 c255 500
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viabzdura bzdura
2309 b389 500
Reposted fromiheartfatgirls iheartfatgirls viabzdura bzdura
heartofwinter
Łzy przez grotę płyną w głąb do tej Otchłani i z łez tych rzeka tworzy się osobna na znak przewoźnika po mętnych falach idzie łódź leniwa wstąpmy w świat ciemny
— Dante Alighieri ,,Boska komedia"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl